Dogs Dressed As Their Owners

 

Source: Sebastian Magnani’s portfolio via fubiz